+389 (0)33 271 225

Кирил Змбов 6 Кочани

Опрема

Нашата опрема


Динамиката на градба заедно со квалитетот, се примарните барања на модерната ера во градежништвото. Со цел да одговориме на предизвиците во градежништвото, постојано се стремиме кон усовршување. Сопствената механизација и опрема се предност на компанијата ТЕХКОМ ДООЕЛ Кочани која е спремна секогаш да одговори на барањата на инвеститорот. Располагаме со најсовремена опрема и машини и тоа за: 

1. Подготовка, производство, транспорт и вградување на бетон (сопствена бетонска база, вклучувајќи сопствени транспортни средства за транспорт на готов бетон и сопствени бетонски пумпи од сите големини за негово вградување). 
2. Комплетна механизација за земјени работи, ископ и насип, транспорт и вградување на секаков вид на тампонски материјал и сите видови на преостанати земјени работи. 
3. Сопствен преработувачки погон за челични конструкции составен од високо професионален тим за преработка и производство на финален производ со вклучена монтажа и сопствена опрема и механизација неопходна за сите фази до самото завршување на работите.