+389 (0)33 271 225

Кирил Змбов 6 Кочани

Лиценци и Сертификати

Лиценци и Сертификати


Материјалите кои ги користиме и вградуваме при изведбата се потврдени со соодветни сертификати кои ни даваат сигурност и нам како компанија која стои зад нив, а и на Инвеститорот.

За да функционираме како професионална лиценцирана градежна компанија почитувајќи ги сите законски акти и нормативи во градежништвото нашите инженери поседуваат овластувања од А и Б категорија за изведба и надзор над градби, регистрирани во Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Инженерите и градежните работници имаат посетено обуки и се имаат стекнато со уверение за Безбедност при работа од страна на Меѓународниот Славјански Универзитет.