+389 (0)33 271 225

Кирил Змбов 6 Кочани

ИД Балкан

projectImg
Дејност:

Трговија на големо и мало, Овче Поле, Македонија

Намена:

Нова фабрика за обработка на печурки

Период на реализација: 2014-2016

<a href="https://www.megaroelx.com/">Rolex Replica Watches</a>