+389 (0)33 271 225

Кирил Змбов 6 Кочани

СБВ Ирибов - Македонија

projectImg
Дејност:

Лабораторија за култура на ткиво, Виница, Македонија

Намена:

Нов објект за производство и складирање на саден материјал

Период на реализација: 2017, II Фаза 2019-2020